Digital Kode hjelper skoler med læring innen digitale ferdigheter

Digital Kode tilbyr et ferdig klasseromsoppsett med PC’er og undervisningsopplegg hvor utgangspunktet er å lære elevene Digitale ferdigheter. Et spennende og nyttig virkemiddel for dette er bruk av ulike verktøy for å lage spill. Tema, plott og omfang kan kobles opp mot innhold fra alle fag hvor resultatet blir et funksjonelt spill som elevene kan samarbeide om og vise frem.

Digital Kode jobber mot kommuner og skoler for å fremme digitale ferdigheter.  I Kunnskapsløftet er digital ferdigheter definert som en «grunnleggende ferdighet» på lik linje med å kunne lese, regne og uttrykke seg muntlig og skriftlig.

Jobbe med digitale ferdigheter på din skole

En  forutsetning for å kunne jobbe med digitale ferdigheter er å tilgang til oppdatert utstyr og en lav terskel for å ta det i bruk. Dette kan Digital Kode hjelpe til med gjennom å tilby:

  • Medbrakt topp moderne utstyr
  • Ingen forarbeide med oppsett av maskiner
  • Kan enkelt kobles opp mot lærerplanen og de tema dere jobber med
  • Full valgfrihet rundt organisering og gjennomføring
  • Fronter skolen som tidsriktig og fremoverlent

Type utstyr som brukes i undervisning med fokus på digitale ferdigheter

Lurer du fortsatt på hvorfor digitale ferdigheter er viktig for barn å lære gir denne videoen fra NRK Skoles fagdag i oktober 2013 mange forklaringer.

Legg inn en kommentar