Kategoriarkiv: Avis

Lærere mangler digital kompetanse – hva med å bruke eksterne?

Den kulturelle skolesekken reiser rundt og skaper opplevelser i kommune-Norge. Her er det ingen som roper på manglende kompetanse blant lærerne – ah, det stemmer, det er eksterne som driver det…

http://www.nrk.no/fordypning/laerere-mangler-digital-kompetanse-1.11507064

Digital Kode hjelper skoler og kommuner med å nå målene innen digitale ferdigheter.

Den digitale skolesekken

 

Kommuner og skoler skaper digitalt klasseskille

Med Digital Kompetanse som en grunnleggende ferdighet i skolen er det urovekkende at nettopp disse er med på å skape et «klasseskille».

http://www.nrk.no/norge/store-forskjeller-i-ikt-i-skolen-1.11688105

Digital Kode har som mål å hjelpe kommuner og skoler med å tilrettelegge og bruke digitale hjelpemiddel på tvers av fag og koblet opp mot kompetansemål i kunnskapsløftet.