Forberedelser til kodetimen 9.-13. desember 2013

Kodetimen i regi av Lær Kidsa Koding (LKK) gjennomføres i tidsrommet 9.-13. desember. Nå har det seg sånn at jeg er gift med en lærer, en særdeles flink en også, men data og IKT (for ikke å snakke om «koding») er ikke noe som opptar henne ut over normal bruk. Dessverre er dette også tilfellet med 90% av de hun jobber og har jobbet sammen med i tidligere. Mitt håp er at LKK har nådd ut til skolenorge gjennom sin kampanje og at vi får mange skoler og klasser som gjennomfører 1 time med koding.

Jeg har selv gjort en liten innsats for å nå ut i mitt lokalmiljø.

Helgen ble brukt til en gjennomgang av et opplegg som min kone skal kjøre med 1. klasse ved Sogsti Skole i Drøbak. Hun legger opp til å starte med oppgaver fra http://learn.code.org/ på smartboard for å gi elevene en introduksjon til «begreper». Dersom progresjonen er fornuftig er tanken å benytte materialet fra http://www.kidsakoder.no/faqs/ovelse-uten-datamaskin/ for å skape større interaksjon og samarbeid i grupper.  Her har du en oversikt over alt materielle LKK har oversatt til kodetimen.

Målgruppen er kanskje i yngste laget, men hun har tro på at det kan fungere og det blir spennende å høre om erfaringene i etterkant.

2 kommentarer til “Forberedelser til kodetimen 9.-13. desember 2013

  1. Min kone har akkurat gjennomført 2 timer med koding (2 x halv klasse) med 1, klasse, uten selv å kunne annet en «vanlig» PC bruk! Elevene har fått fuglen til å ta grisen samt kodet den menneskelige roboten til å bygge tårn av plastkopper. Noen grupper måtte feilsøke koden fordi roboten ikke fikk instruksjoner om å sette ned den sist koppen…

    Med dette har altså elevene i 1. klasse fått øvelse i alle grunnleggende ferdigheter som Kunnskapsløftet legger opp til; lesing, regning, uttrykke seg muntlig og skriftlig samt bruke digitale verktøy.

Legg inn en kommentar