Kommuner og skoler skaper digitalt klasseskille

Med Digital Kompetanse som en grunnleggende ferdighet i skolen er det urovekkende at nettopp disse er med på å skape et «klasseskille».

http://www.nrk.no/norge/store-forskjeller-i-ikt-i-skolen-1.11688105

Digital Kode har som mål å hjelpe kommuner og skoler med å tilrettelegge og bruke digitale hjelpemiddel på tvers av fag og koblet opp mot kompetansemål i kunnskapsløftet.

Legg inn en kommentar