Kommuner og skoler skaper digitalt klasseskille

Med Digital Kompetanse som en grunnleggende ferdighet i skolen er det urovekkende at nettopp disse er med på å skape et «klasseskille».

Store forskjeller i IKT i skolen

Digital Kode har som mål å hjelpe kommuner og skoler med å tilrettelegge og bruke digitale hjelpemiddel på tvers av fag og koblet opp mot kompetansemål i kunnskapsløftet.

Legg inn en kommentar