Ny lærebok om programmering med Scratch

Scratch har blitt en slags standard for kodeklubber og andre som setter i gang aktiviteter med ønske om å lære barn koding.  Det finnes flere «lærebøker», men denne ser ut til å legge opp til en progresjon som virker fornuftig og kan fungere både for nybegynnere og litt mer erfarne.

http://boingboing.net/2014/02/24/learn-to-program-with-scratch.html

Legg inn en kommentar