Program og påmelding til Kodeklubben Drøbak høsten 2014

Kodeklubben Drøbak ønsker å tilby flere kurs enn bare Scratch for å gjøre det mer interessant for litt eldre ungdom (13+) å delta. Samtidig ønsker vi å gi et tilbud til de som allerede har deltatt og ønsker å lære mer. Vi legger derfor opp til å kjøre flere typer kurs høsten 2014 med blant annet programmering i Minecraft og kombinasjonen av programmering og elektronikk via Arduino eller Rasberry PI.

Vi skal selvfølgelig oppretteholde et tilbud til de som er ny og uerfaren gjennom å avholde introduksjonskurs i Scratch.

For å få en formening om hvilke kurs vi skal sette opp først legger vi ut en åpen påmelding allerede nå og varsler alle som er registrert om hvilke datoer som er aktuelle. Er det områder eller emner som ikke er dekket av det vi har lagt opp til som kurs er du velkommen til å gi innspill om dette i påmeldingsskjemaet.

Meld deg på Kodeklubb

 

Lærere mangler digital kompetanse – hva med å bruke eksterne?

Den kulturelle skolesekken reiser rundt og skaper opplevelser i kommune-Norge. Her er det ingen som roper på manglende kompetanse blant lærerne – ah, det stemmer, det er eksterne som driver det…

http://www.nrk.no/fordypning/laerere-mangler-digital-kompetanse-1.11507064

Digital Kode hjelper skoler og kommuner med å nå målene innen digitale ferdigheter.

Den digitale skolesekken

 

Lær Kidsa Koding arrangerer workshops i programmering under NDC Junior 2014

Til alle som har deltatt på Kodeklubb i Drøbak (og andre interesserte i koding mellom 9 og 18) så har dere mulighet til å være med på et unikt opplegg den 3. juni på Oslo Plaza. I samarbeide med NDC (Norwegian Developers Conference), arrangerer Lær Kidsa Koding  5 ulike workshops i Scratch, Kodu, Minecraft, Python og Arduino. Alt basert på samme grunnfilosofi som kodeklubben, nemlig mestring og engasjement rundt å skape noe.

Les mer på Lær Kida Koding, http://www.kidsakoder.no/2014/05/09/ndc-junior-2014/.

Tilbudet gratis, men det er begrenset med plasser!

Kommuner og skoler skaper digitalt klasseskille

Med Digital Kompetanse som en grunnleggende ferdighet i skolen er det urovekkende at nettopp disse er med på å skape et «klasseskille».

Store forskjeller i IKT i skolen

Digital Kode har som mål å hjelpe kommuner og skoler med å tilrettelegge og bruke digitale hjelpemiddel på tvers av fag og koblet opp mot kompetansemål i kunnskapsløftet.