Stikkordarkiv: digital kompetanse

Nedgang i bruk av PC i grunnskolen…

Leser en artikkel på Digi om at det er nedgang i bruk av PC i grunnskolen. Dersom nedgangen som beskrives skyldes at skolene har gått over til andre elektroniske hjelpemidler (nettbrett, smartboard) er kanskje ikke trenden urovekkende, men dersom nedgangen er reell er det en falitt! Kommunene har brukt mye penger på anskaffelse av maskiner og programvare som nå står og samler støv mens de fungerer som bokstøtter bakerst i klasserommet.

Jeg skal ikke påberope meg å ha en fullstendig forklaring, men mange skoler har begrensede ressurser til vedlikehold og oppdatering av maskinpark. Ofte er det en 20% stilling hos en lærer som har en form for interesse, men kanskje ikke har nødvendige forutsetninger for å drive aktivt vedlikehold. En ting er å sørge for at prosjektorer har fungerende pærer, men det er noe annet å sørge for at bærbare PC’er i klasserommene har de siste oppdateringene fra Windows Update og at innlogging via Feide fungerer…

Med dette som bakteppe er det ikke vanskelig å forstå at lærere kvier seg for å ta i bruk av PC  i undervisningen.

Bevilgende myndighet (kommunene) og ansvarlige på skolene (rektorene) må som et minimum sørge for at det følger med penger til drift og vedlikehold når det kjøpes inn datamaskiner. Kostnaden som følger med dette gjør kanskje at man kjøper inn færre maskiner enn opprinnelig tenkt – men få fungerende maskiner er å foretrekke fremfor mange ubrukelige.

Derfor startet jeg Digital Kode!

At bruken av PC i grunnskolen generelt sett går ned og at 45 % av 7. klassinger bruke PC mindre enn 1 time i uka er (dessverre) ikke nytt for meg. Det er derfor har jeg startet Digital Kode.

Målet er å tilby kommuner og skoler et fullt klassesett med PC’er og et undervisningsopplegg som er tilpasset lærerplanen i de ulike fagene. Avhengig av hvilken respons jeg får ser jeg på muligheten for å organisere dette på samme måte som den Kulturelle skolesekken, hvor jeg skal «reise rundt» med tematiserte opplegg i tråd med Kunnskapsløftet og den enkeltes klasse/ skole årsplan.