Stikkordarkiv: kodetimen

Spennende om Pisa og bruk av koding i skolen for å bedre mattekunnskaper

De frivillige og særdeles kompetente personene som «jobber» for Lær Kidsa Koding (LKK) er nok en gang ute med et interessant perspektiv på hvordan koding og programmering kan være et verdifullt supplement og metode for å heve kunnskapsnivået i den norske skolen.  Artikkelen fokuserer på matte hvor skoen ser ut til å trykke mest, men koding i skolen bør ses på som tverrfaglig og inngå som en naturlig del av undervisningsopplegget.

En ting som påpekes i artikkelen er norske elevers «frykt» for matte og at faget oppleves som skummelt og vanskelig. Med et slikt utgangspunkt er det kanskje ikke rart at elever scorer dårlig når de får en prøve foran seg og en tidsfrist på å fullføre. Nå scorer riktig nok Norge relativt godt på «kos» og «hygge» i Pisaundersøkelsen, og det er ikke noe galt i å ha det gøy samtidig som man lærer! Derfor er det viktig at vi bruker de ressurser som er tilgjengelig og ser på hvilke «lavthengende» frukter vi kan høste. Bevegelsen LKK er i høyeste grad en slik en og de sitter med praktiske erfaringer gjennom kodeklubber og kodetimen som stat, kommune og skoler snarest må involvere seg i.

Momentet rundt kodetimen må utnyttes – koding i skolen

Det er ikke vanskelig å se for seg at opplegget rundt Kodetimen kan videreføres som en integrert del av undervisningen og lære elevene matte gjennom praktisk koding. Med faglig opplegg på ulike nivåer vil et slikt fokus ha positive effekter på de som opplever matte som «skummelt» og gi de sterke elevene større variasjon og utfordringer.  At den digitale kompetansen også styrkes gjør dette til en vinn,-vinn situasjon som skolenorge er nødt til å ta fatt i. Det blir uhyre spennende å se og høre på tilbakemeldingen fra de mer enn 70 skolene som har meldt inn sin deltakelse i kodetimen og om momentet fra dette kan videreføres også etter 9.-13. desember.

Les kronikken som ligger til grunn for artikkelen på LKK.

Forberedelser til kodetimen 9.-13. desember 2013

Kodetimen i regi av Lær Kidsa Koding (LKK) gjennomføres i tidsrommet 9.-13. desember. Nå har det seg sånn at jeg er gift med en lærer, en særdeles flink en også, men data og IKT (for ikke å snakke om «koding») er ikke noe som opptar henne ut over normal bruk. Dessverre er dette også tilfellet med 90% av de hun jobber og har jobbet sammen med i tidligere. Mitt håp er at LKK har nådd ut til skolenorge gjennom sin kampanje og at vi får mange skoler og klasser som gjennomfører 1 time med koding.

Jeg har selv gjort en liten innsats for å nå ut i mitt lokalmiljø.

Helgen ble brukt til en gjennomgang av et opplegg som min kone skal kjøre med 1. klasse ved Sogsti Skole i Drøbak. Hun legger opp til å starte med oppgaver fra http://learn.code.org/ på smartboard for å gi elevene en introduksjon til «begreper». Dersom progresjonen er fornuftig er tanken å benytte materialet fra http://www.kidsakoder.no/faqs/ovelse-uten-datamaskin/ for å skape større interaksjon og samarbeid i grupper.  Her har du en oversikt over alt materielle LKK har oversatt til kodetimen.

Målgruppen er kanskje i yngste laget, men hun har tro på at det kan fungere og det blir spennende å høre om erfaringene i etterkant.