Den Digitale Skolesekken

Den Digitale Skolesekken er en enkel og veldig effektiv måte for skoler å komme i gang med bruk av digitale hjelpemiddel koblet direkte direkte grunnleggende ferdighetene og flere av kompetansemålene fra Kunnskapsløftet.

Gjennom 6 økter vil elevene gjennom bruk av programmer for spillutvikling legge vi ut på en digital reise på tvers av alle grunnleggende ferdigheter og fag, hvor første stoppested er et funksjonelt dataspill.

Konseptet rundt Den Digitale Skolesekken forstår den grunnleggende ferdigheten, Digital Kompetanse, som det å lære barn kreatvitet og skaperglede og ikke bare legge opp til ferdigheter rundt «bruk» og «konsumering».

Ferdigheter og kompetansemål som dekkes av Den Digitale Skolesekken

Matematikk

  • Tall og algebra, geometri, måling, statistikk og sannsynlighet

Norsk skriftlig og muntlig kommunikasjon

  • Skriftlig prosjektbeskrivelse og tankekart for hva spillet skal gjøre og muntlig presentasjon av konsept, bakgrunn og koden som ligger til grunn for spillet

Engelsk

  • Systemspråk for produktet som brukes er på engelsk med norske hjelpetekster. Alle objekter i programmet har engelske navn med gode visuelle illustrasjoner (objekter er figurer som steiner, fjell, epler, mynter og fabrikker som elevene skal programmere for å utføre handlinger).

I tillegg er det mulig å inkludere tema som det jobbes med i andre fag

Kunst og håndverk

  • Arkitektur og design står sentralt gjennom å jobbe med perspektiv, streker og farger for å skape et særpreget uttrykk i spillet som gjør det interessant

Naturfag

  • Fenomener, stoffer,  som vær, vind og sol trær, steiner og kjemiske prosesser er ingredienser som gjør spillet utfordrende

Den Digitale Skolesekken legger opp til bruk av arbeidsformer og kompetanse som det 21. århundre stiller krav til. Utstrakt bruk av samarbeide, utnytte komplementære ferdigheter og innhenting av informasjon og konsepter fra digitale og analoge kilder for omsetting til sitt eget konsept og spill.

Viktige tema som kildekritikk, opphavsrett og lisensiering står sentralt når elevene skal nyttiggjøre seg innhold fra ulike kildene.

Varighet

6 ganger á 2 økter spredt over 6 uker

Målgruppe

(3) 4-7 trinn

Utvidet informasjon om den Digitale Skolesekken

Utvikling av spill og programmer er en effektiv måte å differensiere læringen på gjennom at det ikke finnes noen grenser for hva som kan gjøres og at alle vil kunne skape noe.

Fra spillindustrien er det utallige eksempler på at det som slår an ikke nødvendigvis  er relatert til omfang, størrelse, hvor hvor pent eller komplisert det er. Det handler i større grad om innhold, sammensetning, plott og kreativitet som komponenter for å lage et spill som brukerne liker.

Det har pågått et arbeide, kalt Ludvigsen-utvalget, som ligger under Kunnskapsdepartementet (KD) som har hatt til hensikt  «å vurdere grunnopplæringens fag opp mot krav til kompetanse i et framtidig samfunns- og arbeidsliv«. Digital Kode mener de foreløpige slutningene fra utvalget går for lite inn på den digitale ferdigheten og begrenser seg til «konsumering» og «brukere».  Den Digital Skolesekken fra Digital Kode er et første steg mot å la barna bli skapere og «produsenter» inn i det som framtidens samfunn og arbeidsliv setter krav til.

Les mer om Ludvigsen-utvalget på bloggen deres, http://blogg.regjeringen.no/fremtidensskole/.

Ta kontakt med Digital Kode for å høre mer om Den Digitale Skolesekken og hvordan din skole eller kommune kan komme i gang.

 

Legg inn en kommentar