Om Digital Kode

Digital Kode hjelper skoler med læring innen digitale ferdigheter. Opplegget for de ulike skolene kan variere, men en uttalt målsetning er at det skal skjer på tvers av fag og skal berøre alle grunnleggende ferdigheter.

Digital Kode kan også bistå med innføring og opplæring i digitale hjelpemidler og være rådgiver for hvordan skoler utnytter mulighetene disse gir.

Digital Kode

Org.nr: 912 719 987

Telefon: +47 93 23 93 13
E-post: grenersen@digitalkode.no
Adresse: Elleskjærveien 12
1444 Drøbak

Kodeklubben er ikke en del av Digital Kode, men drives i samarbeide med mange frivillige og i regi av Lær Kidsa Koding. Nettstedet du nå er inne på benyttes til informasjon og påmelding for Kodeklubben Drøbak.

Kontaktskjema

Legg inn en kommentar